Princippet ved jail

Jail går ud på at have det sjovt, og derimod ikke for at farme points. Endvidere handler det ikke om at dræbe så mange mulige T’er som muligt, men om at få dem ud på forskellige aktiviteter.

OBS! Brug af dans og emotes vil blive set på som bevægelse. Dette gælder OGSÅ for frys.

§1 Admins

§1.1 Admins ord er altid lov.

§1.2 Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en Owner eller Head-Admin.

§1.3 Mods er på ingen måde hævet over admins.

§2 Voice- og chat regler

§2.1 Man må ikke mic-spamme eller bruge mikrofonen unødvendigt meget.

§2.2 Man må ikke bruge soundboard.

§2.3 Man må ikke ghoste! Dog må man gerne fortælle hvor man døde henne. (Det er iorden at stikke sine teammates, hvis man er i live denne tilføjelse gælder kun på jail).

§2.4 Snak pænt, vi er her ikke for at skælde ud, men vi forlanger en ordentligt tone på serverne.

§2.5 Snak altid respektfuldt til dine medspillere og respekter hvis de siger stop.

§2.6 Alt snak, udover dansk og engelsk, er ikke tilladt. (CT skal snakke dansk)

§2.7 Man må ikke spamme i chatten.

§2.8 Det er ikke tilladt at bruge voice changer.

§2.9 Det er ikke tilladt at dele personlige oplysninger.

§3 Generelle spilleregler

§3.1 Man skal bruge sin sunde fornuft og ikke tage alle regler alt for bogstaveligt, så det går hen og bliver unfair/irriterende for alle spillere.

§3.2 Cheats bliver på ingen måder tolereret.

§3.3 Alt griefing/irritation på en medspiller vil ikke blive tolereret.

§3.4 Alt reklame vil ikke blive tolereret.

§3.5 Alle bugs eller glitches skal rapporteres til en Owner eller Head-Admin og må ikke udnyttes.

§3.6 Det er ikke tilladt at stå AFK bevidst for at farme credits.

§3.7 Det er ikke tilladt at manipulere sit rang. Dette inkluderer at dræbe sig selv

§3.8 Respawn er kun tilladt ved freekill.

§3.9 Laver spillere om på reglerne tæller det ikke, og det straffes hårdt.

§3.10 Bhop macro er ikke tilladt, opdages dette medføre det ban.

§3.11 Det er ikke tilladt for mods at CT-banne.

§3.12 Ved mapskifte, skal man ikke joine CT, så teams bliver unfair. Nye CT (andre end dem fra sidste map) har første ret til at blive på CT, hvis teams er unfair efter mapskifte.

§3.13 CT må skyde T hvis de er inden for knife afstand. Dette gælder ikke hvis en CT selv løber inden for knife afstand af en T.

§3 .14 Hvis der bliver markeret med et skud, skal t’erne bare være indenfor cirklen eller firkanten der bliver lavet.

§3.15 Det er ikke tilladt at hedde ingenting, samt symboler / tegn som man ikke kan se på scoreboard / ved at spectate.

§4 CT-regler

§4.0 Man skal have en velfungerende mikrofon som CT.

§4.1 CT skal altid snakke tydeligt og forståeligt, så alle kan forstå det.

§4.2 Det er kun warden der kan styre aktiviteter, dog skal du også lytte til de andre CT’er hvis de siger du skal rykke dig eller lignende.

§4.3 Alle skal have en fair chance for at være warden. Det betyder at har man haft det flere runder i streg, skal de andre have muligheden for at være det.

§4.4 Laves der en aktivitet som ikke er en del af mappet,eller ændres aktiviteten, så skal Warden fremvise aktiviteten, og T får lige så mange forsøg som Warden brugte.

§4.5 Warden skal altid starte med at sige regler. (Hvis warden eller en anden ct åbner cellerne inden warden har sagt regler, vil det give t’erne en freeday.)

§4.6 Forekommer det at man står i den situation, hvor man som CT skal slaye sig selv, skal man bruge hovedet og ikke slaye sig selv, foran en T, som dermed kan samle våbnet op.

§4.7 Før warden starter en aktivitet, skal aktiviteten forklares af warden, hvis folk ikke forstår den.

§5 Jail regler

§5.0 Forholdene mellem CT og T er 1:3.Du må ikke joine unfair hold.
Det vil sige, når man som spiller vælger at joine CT, skal forholdene gå op i 2:6 , 3:9 , 4:12 & 5:15, osv.
Hvis en T forlader spillet, og forholdende er 2:5, 3:8, 4:11 eller 5:14 osv. må runden gerne spilles normalt.
Hvis forholdende ikke er fair, så er det freeday, og så skifter de første CT’er som dør, indtil forholdende er fair.
Admins kan godkende alle forhold, hvis det vurderes at være passende!

§5.1 INGEN freekill & free attack, der kan forekomme fejlskud.

§5.2 Det er tilladt at bruge 1 2 3 dødmand på serveren – 1 2 3 Dødmand betyder at T’en skal stå HELT stille og må ikke snakke. Dødmand må ikke misbruges. Det er tilladt, i det der bliver sagt “1 2 3 dødmand start” at rejse sig relativt lige efter, dette vil sige T’erne skal have 2-3 sekunder til at rejse sig, da det er lidt sjovere at stå op under dødmand. Dog skal man selv huske på at man skal crouch igen bagefter, hvis det man lavede før dødmand var at crouch. “1 2 3 dødmand start” skal gentages 2 gange 

§5.3 Det er tilladt at bruge no mercy på serveren – no mercy betyder at du ikke får advarselsskud, men du bliver i stedet skudt med det samme du bryder en regel.

§5.4 Simon siger må ikke laves.

§5.5 CT skal gå aktivt efter at blive Warden.

§5.6 Man må ikke lave War, Gemmeleg eller zombiewar mere end 2 gange i streg.  Dog kan man ikke bare gøre det hver anden runde gentagende gange, da det heller ikke er tilladt.

§5.7 Når T åbner cellerne er der freeday. (Dette gælder kun hvis T aktivt står foran knappen, indtil warden har set hvem der åbnede.)

§5.8 CT må IKKE give T våben.

§5.9 Man må ikke joine CT, hvis det kan resultere i at være for mange (se §5.0) desuden er det ikke tilladt at manipulere med teams.

§5.10 Man må ikke tale over warden, dette vil resultere i straf.

§5.11 CT kan sige ”123 stilleleg for T” hvorefter T ikke må bruge deres mic medmindre T’en får lov af Warden. (Dette er ikke en særregel) “123 stilleleg for T” skal gentages 2 gange. 

§5.12 Det er ikke på nogen måder tilladt at teamkill 

§5.13 Ingen telecamp, alle skal have en chance for at komme væk fra portalen (2 sekunder medmindre der tages aktiv handling i forsøg på at dræbe en).

§5.14 CT kan bruge frys til at få T til at stå stille imens de forklare noget, prøver at finde en anden T eller til andre tidspunkter hvor de finder det relevant. Under frys må man gerne bevæge musen og bruge crouch. CT behøver ikke sige unfrys, for at T må bevæge sig igen. De skal blot have en fysisk ordre fra CT for at blive unfrosset. T bliver dog ikke unfrosset, hvis CT siger, at T skal kigge et sted hen, da man godt må bevæge musen under frys.

§5.15 T har ret til at skrive “gentag” i chatten for at få gentaget reglerne. Dette gælder de første 30 sekunder af en runde. CT har kun krav på at skulle gentage 1 gang, dog hvis gentag er foregået før cellerne er åbnet, skal det næste gentag (stadig i chatten) respekteres som var det, det første gentag. T’erne der venter på gentag skal stå stille (ligesom i frys), og må ikke forlade sin celle. Hvis CT gentager reglerne uden at der er blevet skrevet gentag i chatten, skal de stadig gentage reglerne igen hvis en T skriver “gentag”. Gentag må ikke misbruges.

§5.16 Det er ikke tilladt at lave sidste mand der hopper, skal dø, eller andre lignende aktiviteter. Dette inkluderer også at give fordelen at første mand, må vælge en der skal dø.

§5.17 CT må gerne lave aktiviteter med T, så længe en CT aktivt leder efter manglende T.

§5.18 Wardens regler gælder fra når cellerne åbner, her menes fra animationen for åbning af celler starter. (Medmindre reglen har til fordel at hjælpe CT, med at T ikke flygter.) Prøver T at flygte, er de automatisk rebel!

§5.19 I scenarier hvor T ikke må tale, må Admins gerne tale, så længe det er admin relateret. DER ER IKKE NOGET DER HEDDER MOD RELATERET.

§5.20 Hvis CT går med til at en T overgiver sig, må T’en ikke blive skudt, medmindre at T lyver (Dette gælder også i dødmand).

§5.21 De sidste 2 T’er har altid lov til at lave !LR, medmindre de er midt i en aktivitet sat i gang af warden, dermed skal aktiviteten udføres færdigt først. Teamgames anses ikke som en påsat aktivitet, og derfor skal denne stoppes ved de sidste 2 overlevende.

§5.22 Hvis der kun er 1 CT i live, er denne CT automatisk warden.

§5.23 Særregler er ikke tilladt (Du må ikke lave regler der gælder for nogen og ikke andre.).

§5.24 Talent må kun laves af admins, da vi oplever at mange spillere, har problemer med at opretholde det sjove i denne aktivitet.

§5.25 Hvis der gøres brug af russisk roulette, four corners/colors eller andre lignende aktiviteter må man maks være 1 i hvert felt.

§5.26 Overgivelse er kun tilladt hvis T’en der vil overgive sig, ikke kan findes af CT’erne. Altså hvis han er forsvundet eller på anden vis væk. Eksempel, hvis en person hopper i rækken, skal personen ikke have lov at overgive sig.

§5.27 Hvis T står i en klump, kan de ikke straffes for knife, skift knife eller spray. (Dette gælder ikke under frys)

§5.28 Det er ikke tilladt at lave aktiviteter, som “Kast længere end den her T med jeres bombe eller dø”.

§6 Standard Regler

§6.1 Crouch ude foran trappen, og i nogle tilfælde rampen! (Det er altid Trappen/rampen Tættest på cellerne) (Man skal stadig crouche foran trappen hvis standard regler er med løb).

§6.2 Våben droppes i cellerne.

§6.3 Nades kastes inde i den celle du startede i.

§6.4 Ingen knife, skifte knife, hop eller spray. (Denne regel gælder også imellem aktiviteter, dog ikke under aktiviteter)

§6.5 Face midten af, og crouch foran trappen / rampen.

§6.6 Stedet, måden og om man skal stå op eller ej kan variere. (Ændres stedet tæller §6.5 ikke)

§6.7 Man skal altid crouch når man når det første punkt, dette kan ændres hvis warden siger andet. (Med første punkt menes enten wardens skud, trappen og andet lignende.)

§6.8 Det skal gøres 100% klart hvis T’erne skal ud foran en trappe/rampe, som ikke er trappe/rampen foran celler (tættest på celler)

§6.9 Fix stack og mellemrum, dette vil sige at i skal stå på en lige række alle sammen uden mellemrum og uden at i står oven i hinanden 

§6.10 Ingen genveje, omveje eller forsinkelser på vejen ud foran rampen (stedet kan ændres)

§6.11 Laves der standard regler med no mercy et andet sted end ved trappen eller i nogle tilfælde ved rampen, skal man ALTID crouche.

§7 War

§7.1 Det er tilladt for CT at campe.

§7.2 T skal være i våbenrum inden den tid CT angiver ellers medfører det slay.

§7.3 T må først komme ud af våbenrum efter den tid CT har angivet og må ikke kigge ud (T skal have haft mindst 20 sekunder inde i våbenrum og maks 90 sekunder).

§7.4 CT skal altid åbne ALLE cellerne for T, dette gælder også isolation.

§7.5 T skal gå aktivt efter at dræbe CT.

§7.6 Det er tilladt at lave !LR.

§7.7 Det er tilladt at ændre på war eks. Kun ak-47.

§7.8 Medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under war.

§7.9 Det er tilladt at wallbange, så længe det er en glasmur (hvor begge modstanderer kan se hinanden) eller en solid mur, hvor hverken T eller CT kan se hinanden. Man må gerne skyde gennem envejsglas, hvis dem der skyder ikke kan se modstanderen.

§7.10 Warden skal sørge for at T kan komme ind i våbenrum. (Imens warden holder våbenrum åben må T ikke dræbe ham, og han må ikke dræbe T.)

§7.11 På mappet ba_jail_minecraftparty_v7-9_tfrag, må man ikke skyde igennem “dybt vand”. Ej heller opholde sig i rummet i bunden.

§7.12 Det er ikke tilladt at brug granater (HE-granate, smoke, molotov osv.) i våbenrum.

§8 Gemmeleg

§8.1 CT skal gå aktivt efter T.

§8.2 CT skal ALTID være i medic indtil gemmeleg starter og må ikke kigge ud (hvis det forekommer at der ikke er medic på mappet skal ct være i våbenrum, hvis CT er i våbenrum må T ikke dræbe dem når de er inde for at hente våben.).

§8.3 T må gerne bevæge sig under gemmeleg.

§8.4 Det er tilladt at lave !LR. Laves der !LR under gemmeleg, er T’en indforstået med at personen er ude af gemmeleg, og der laves !LR indtil personen enten dør eller vinder runden. ALTSÅ INGEN REBEL.

§8.5 Brug af våben, udover knife og nades, før 05:00, resulterer i ban.

§8.6 Medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under gemmeleg.

§8.7 T må ikke fortælle om hvor deres medspillere gemmer sig, ej heller fortælle hvor de selv er, hvis der gemmer sig andre ved dig. (Det gælder også hvis du laver lyde for at få CT hen imod dig eller andre)

§8.8 Warden skal sørge for at den første T kan komme ind i våbenrum. (Imens warden holder våbenrum åben må T ikke dræbe ham, og han må ikke dræbe T.)

§8.9 Der skal gives et realistisk tidsrum for T til at gemme sig, da de først skal have muligheden for at gå i våbenrum.

§8.10 Knife og nades er tilladt efter 5 sekunder at CT’erne kommer ud. Medmindre warden siger kortere tid. (Han kan ikke gøre tiden længere end 15 sekunder)

§8.11 T må ikke gemme sig steder hvor CT ikke kan komme hen. Ej heller steder hvor man ikke kan komme ud igen.

§9 Zombiewar

§9.1 Bar og medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under Zombiewar.

§9.2 Det er tilladt at lave !LR. Laves der !LR under Zombiewar, er T’en indforstået med at personen er ude af zombiewar, og der laves !LR indtil personen enten dør eller vinder runden. ALTSÅ INGEN REBEL.

§9.3 T må ikke hoppe, crouche eller løbe. Hvis dette sker må CT skyde T. Dog skal den CT der skyder først have set det. Det gælder ikke at have hørt det.

§9.4 Våben er tilladt at bruge for T når uret rammer 2:30. CT må gerne skyde igen.

§9.5 CT må ikke opholde sig steder som T ikke kan komme hen uden at hoppe/crouche eller løbe. CT må heller ikke stille sig steder hvor T mister liv for at komme derhen.

§9.6 T må hoppe hvis de er fanget et sted hvor de ikke kan gå aktivt.

§9.7 T skal gå aktivt efter CT.

§10 Freeday

§10.1 Der er altid freeday ved første aktive runde efter mapskifte.

§10.2 CT må skyde T, så snart de prøver at skyde eller knife en CT.

§10.3 Ingen våben som T, hvis det finder sted skal CT skyde dem.

§10.4 CT skal altid prøve at stoppe dem der bryder reglerne.

§10.5 CT dominerer automatisk våbenrum, og kan hverken ændre eller un-dominere! CT kan dominere åbningen, det vil sige at hvis de siger det, så må de skyde folk der blokerer døren for at lukke.

§10.6 Du må ikke stå AFK i freeday, dette er ikke en runde hvor du ikke skal lave noget, har du ikke lyst til at afholde din freeday så gå på spec indtil næste runde.

§10.7 Når du som T er blandt de 2 sidste (så du har adgang til !lr) så skal der laves !lr, så tiden ikke bare trækkes.

§11 Last request (!lr)

§11.1 I LR bestemmer T, hvordan LR reglerne skal foregå, men ingen unfair fordele for nogen parter.

§11.2 T skal altid starte i LR.

§11.3 Snyd er ikke tilladt i LR.

§11.4 Det er ikke tilladt at lave pistolkast med bhop.

§11.5 Laves der custom !lr, skal det ikke tage mere end 1 minut.

§11.6 Der kan laves custom !lr med flere CT’er af gangen, hvis man som den SIDSTE T ønsker det, dog skal CT være med på den.

§11.7 CT kan ikke sige nej til custom !lr, med mindre §11.6 er i brug.

Overtrædelse af disse regler vil medføre straf i form af mute/gag/slay/kick/ban/ctban.
Det er muligt, at oprette en sag om at få unban, hvis du ikke mener, at du har fået en korrekt straf eller har overtrådt en regel, ved at oprette en besked på Helpdesk, så vil en Admin vurdere sagen.