Princippet ved jail.

Jail går ud på at have det sjovt, og derimod ikke for at farme points. Endvidere handler det ikke om at dræbe så mange mulige T’er som muligt, men om at få dem ud på forskellige aktiviteter.

 

 

 §1 Admins

§1.1 Admins ord er altid lov.

§1.2 Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en Owner eller Head-Admin.

§1.3 Call-Admin abuse vil ikke blive tolereret.

§1.4 Mods er på ingen måde hævet over admins.

§2 Voice- og chat regler

§2.1 Man må ikke mic-spamme eller bruge mikrofonen unødvendigt meget.

§2.2 Man må ikke bruge soundboard med mindre, at man har fået lov af en admin.

§2.3 Man må ikke ghoste! Dog må man gerne fortælle hvor man døde henne.

§2.4 Alt racisme tolereres ikke.

§2.5 Snak altid respektfuldt til dine medspillere.

§2.6 Alt snak, udover dansk og engelsk, er ikke tilladt. (Warden skal snakke dansk)

§2.7 Man må ikke spamme i chatten.

§2.8 Det er ikke tilladt at bruge voice changer.

§2.9 Det er ikke tilladt at dele personlige oplysninger.

 

Man skal bruge sin sunde fornuft og ikke tage alle regler alt for bogstaveligt, så det går hen og bliver unfair/irriterende for alle spillere.

 

§3 Generelle spilleregler

§3.1 Cheats bliver på ingen måder tolereret.

§3.2 Alt griefing/irritation på en medspiller vil ikke blive tolereret.

§3.3 Alt reklame vil ikke blive tolereret.

§3.4 Alle bugs eller glitches skal rapporteres til en Owner eller Head-Admin og må ikke udnyttes.

§3.5 Det er ikke tilladt at stå AFK bevidst for at farme credits.

§3.6 Det er ikke tilladt at manipulere sit rang. Dette inkluderer at dræbe sig selv

§3.7 Det er ikke tilladt at samarbejde med en fra det modsatte hold

§3.8 Respawn er kun tilladt ved freekill.

§3.9 Laver spillere om på reglerne tæller det ikke, og det straffes hårdt.

§3.10 Bhop macro er ikke tilladt, opdages dette medføre det ban.

§3.11 Det er ikke tilladt for mods at CT-banne.

 

§4 CT-regler

§4.0 Man skal have en velfungerende mikrofon som CT.

§4.1 CT skal altid snakke tydeligt og forståeligt så alle kan forstå det.

§4.2 Alle ct’er bestemmer, dog er det warden som der styrer aktiviteterne (Der er ikke noget der hedder med-ward)

§4.3 Alle skal have en fair chance for at være ward. Det betyder at har man haft det flere runder i streg, skal de andre have muligheden for at være det.

§4.4 Laves der en aktivitet hvor 50% af T’erne dør, skal CT fremvise aktiviteten bagefter. Formår CT ikke at udføre aktiviteten, for vedkommende CT-ban. (Laves der en map aktivitet skal den ikke vises frem)

§4.5 CT må IKKE have til hensigt at henrette T.

§4.6 Warden skal altid starte med at sige regler.

§4.7 Forekommer det at man står i den situation, hvor man som CT skal slaye sig selv, skal man bruge hovedet og ikke slaye sig selv, foran en T, som dermed kan samle våbnet op.

§4.8 Før warden starter en aktivitet, skal aktiviteten forklares af warden.

 

§5 Jail regler

§5.0 Forholdene mellem CT og T er 1:3 (dog kan 2:5 , 3:8 , 4:11 , 5:14 , 6:17 osv. godt gå an) Siger admins at forholdet er fint, så kan det godt gå an..

§5.1 INGEN freekill & free attack, der kan være fejlskud.

§5.2 Det er tilladt at bruge dødmand på serveren – Dødmand betyder at T’en skal stå HELT stille og må ikke snakke.

§5.3 Det er tilladt at bruge no mercy på serveren.

§5.4 CT skal gå aktivt efter at blive Warden.

§5.5 Man må ikke lave War/Gemmeleg/zombiewar mere end 2 gange i streg.  Dog kan man ikke bare gøre det hver anden runde gentagende gange, da det heller ikke er tilladt.

§5.6 Når T åbner cellerne er der freeday.

§5.7 CT må IKKE give T våben.

§5.8 Ingen ghosting.

§5.9 Man må ikke joine ct, hvis det kan resultere i at være for mange (se §5.0) desuden er det ikke tilladt at manipulere med teams.

§5.10 Man må ikke tale over warden, vil resultere i straf.

§5.11 Warden kan sige ”123 stilleleg for T” hvorefter t ikke må bruge deres mic medmindre T’en får lov af warden.

§5.12 Det er ikke på nogen måder tilladt at teamkill (Det er iorden at stikke sine teammates).

§5.13 Ingen telecamp, alle skal have en chance for at komme væk fra portalen (2 sekunder medmindre der tages aktiv handling i forsøg på at dræbe en).

§5.14 CT behøver ikke sige unfrys, for at T må bevæge sig igen. De skal blot have en fysisk ordre fra CT for at blive unfrosset. T bliver dog ikke unfrosset, hvis CT siger, at T skal kigge et sted hen, da man godt må bevæge musen under frys, man må også bruge crouch under frys.

§5.15 T har ret til at skrive “gentag” i chatten for at få gentaget reglerne. CT har kun krav på at skulle gentage 1 gang, dog hvis gentag er foregået før cellerne er åbnet, skal det næste gentag (stadig i chatten) respekteres som var det, det første gentag. T’erne der venter på gentag skal på ingen måde virke truende eller forlade sin celle.

§5.16 Det er ikke tilladt at skrive gentag hvis du har hørt reglerne.

§5.17 Hvis CT gentager reglerne uden at der er blevet skrevet gentag i chatten, skal de stadig gentage reglerne igen hvis en T skriver “gentag”

§5.18 Det erikke tilladt at lave sidste mand hopper dør.

§5.19 CT må gerne lave aktiviteter med T, så længe en CT aktivt leder efter manglende T.

§5.20 Wardens regler gælder fra når cellerne åbner. (Medmindre reglen har til fordel at hjælpe CT, med at T ikke flygter.)

§5.21 I scenarier hvor T ikke må tale, må Admins gerne tale, så længe det er admin relateret. DER ER IKKE NOGET DER HEDDER MOD RELATERET.

§5.22 Hvis CT går med til at en T overgiver sig, må T’en ikke blive skudt, medmindre de lyver (Dette gælder også i dødmand).

§5.23 De sidste 2 T’er har altid lov til at lave !LR, medmindre de er midt i en aktivitet sat i gang af warden, dermed skal aktiviteten udføres færdigt først.

§5.24 Hvis der kun er 1 CT i live, er denne CT automatisk warden.

§5.25 Særregler er ikke tilladt (Brug din sunde fornuft).

§5.26 Dødmand må ikke misbruges.

§5.27 Talent må ikke laves flere runder i træk.

§5.28 Der skal være 2 vindere tilbage i talent, dette skal ikke være de 2 sidste, fordi man har glemt det.

§5.29 Russisk Roulette er ikke tilladt. Medmindre det er en aktivitet hvor det er 1 mod 1.

§5.30 I talent skal der ikke dræbes før alle har vist deres talent

§5.31 Det er tilladt, i det der bliver sagt “1 2 3 dødmand” at rejse sig relativt lige efter, dette vil sige T’erne skal have en 2-3 sekunder til at rejse sig, da det er lidt sjovere at stå op under dødmand. Dog skal man selv huske på at man skal crouch igen bagefter, hvis det man lavede før dødmand var at crouch.

 

§6 Standard Regler

§6.1 Crouch ude foran trappen, og i nogle tilfælde rampen! (Det er altid Trappen/rampen Tættest på cellerne) (Man skal stadig crouche foran trappen hvis standard regler er med løb).

§6.2 Våben droppes i cellerne.

§6.3 Nades kastes inde i den celle du startede i.

§6.4 Ingen genveje, omveje, forsinkelser, knife, skifte knife, hop eller spray.

§6.5 Face trappen / rampen.

§6.6 Stedet, måden og om man skal stå op eller ej kan variere. (Ændres stedet tæller §6.5 ikke)

 

§7 War

§7.1 Det er tilladt for CT at campe.

§7.2 T skal være i våbenrum inden den tid CT angiver ellers må CT skyde dem.

§7.3 T må først komme ud af våbenrum efter den tid CT har angivet (T skal have haft mindst 20 sekunder inde i våbenrum og maks 90 sekunder).

§7.4 CT skal altid åbne cellerne for T.

§7.5 T skal gå aktivt efter at dræbe CT.

§7.6 Det er tilladt at lave !LR.

§7.7 Det er tilladt at ændre på war eks. Kun ak-47.

§7.8 Medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under war.

§7.9 Det er tilladt at wallbange, så længe det er en glasmur (hvor begge modstanderer kan se hinanden) eller en solid mur, hvor hverken T eller CT kan se hinanden. Man må gerne skyde gennem envejsglas, hvis dem der skyder ikke kan se modstanderen.

§7.10 Warden skal sørge for at T kan komme ind i våbenrum.

 

§8 Gemmeleg

§8.1 CT skal gå aktivt efter T.

§8.2 CT skal ALTID være i medic indtil gemmeleg starter (hvis det forekommer at der ikke er medic på mappet skal ct være i våbenrum).

§8.3 T må gerne bevæge sig under gemmeleg.

§8.4 Det er tilladt at lave !LR.

§8.5 Brug af våben, udover knife og nades, før 05:00, resulterer et ban.

§8.6 Medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under gemmeleg.

§8.7 T må ikke fortælle om hvor deres medspillere gemmer sig, ej heller fortælle hvor de selv er, hvis der gemmer sig andre ved dig.

§8.8 Warden skal sørge for at T kan komme ind i våbenrum.

§8.9 Der skal gives et realistisk tidsrum for T til at gemme sig, da de først skal have muligheden for at gå i våbenrum.

§8.10 Knife og nades er tilladt efter 15 sekunder at CT’erne kommer ud, eller med det samme.

§8.11 T må ikke gemme sig steder hvor CT ikke kan komme hen.

 

§9 Zombiewar

§9.1 Bar og medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under Zombiewar.

§9.2 Det er tilladt at lave !LR.

§9.3 T må ikke hoppe, crouche eller løbe. Hvis dette sker må CT skyde T.

§9.4 Våben er tilladt at bruge for T når uret rammer 2:30.

§9.5 CT må ikke opholde sig steder som T ikke kan komme hen uden at hoppe/crouche eller løbe.

§9.6 CT’en der skyder T’en som bryder §9.3, skal selv have set det før de må skyde dem.

§9.7 T må hoppe hvis de er fanget et sted hvor de ikke kan gå aktivt.

§9.8 T skal gå aktivt efter CT.

 

§10 Freeday

§10.1 Der er altid freeday ved første aktive runde ved mapskifte.

§10.2 CT må skyde T, så snart de prøver at skyde eller knife en CT.

§10.3 Ingen våben som T, hvis det finder sted må CT skyde.

§10.4 CT skal altid prøve at stoppe dem der bryder reglerne.

§10.5 CT kan kun dominere et område, og er der allerede en T på området, kan det ikke domineres.

§10.6 Ved første aktive runde skal alle have fair chance for at joine CT, selvom det måske er unfair teams.

 

§11 Last request (!lr)

§11.1 I LR bestemmer T, hvordan LR reglerne skal foregå, men ingen unfair fordele for nogen parter.

§11.2 T skal altid starte i LR.

§11.3 Snyd er ikke tilladt i LR.

§11.4 Det er ikke tilladt at lave pistolkast med bhop.

 

Overtrædelse af disse regler vil medføre straf i form af mute/gag/slay/kick/ban.

 

Det er muligt, at oprette en sag om at få unban, hvis du ikke mener, at du har fået en korrekt straf eller har overtrådt en regel, ved at oprette en besked på Helpdesk, så vil en Admin vurdere sagen.