Regler

§1 Admins

§1.1 Admins ord er altid lov.
§1.2 Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en Owner eller Head-Admin.
§1.3 Mods er på ingen måde hævet over admins.
§1.4 I scenarier hvor T ikke må tale, må Admins gerne tale, så længe det er admin relateret. DER ER IKKE NOGET DER HEDDER MOD RELATERET.

§2 Voice- og chat regler

§2.1 Ingen MICSPAM eller CHATSPAM
§2.2 Ingen soundboard/Voicechanger
§2.3 Ingen ghost!
§2.4 Snak pænt
§2.5 Vær altid respektfuldt
§2.6 Alt snak, udover dansk og engelsk, er ikke tilladt. (CT skal snakke dansk)
§2.7 Det er ikke tilladt at dele personlige oplysninger.
§2.8 Det er tilladt at snakke som død, dog skal det ikke være til nogen form for gene for den igangværende runde.

§3 Generelle spilleregler

§3.1 Man skal bruge sin sunde fornuft og ikke tage alle regler alt for bogstaveligt, så det går hen og bliver unfair/irriterende for alle spillere.
§3.2 Ingen snyd
§3.3 Ingen griefing/irritation
§3.4 Ingen reklame
§3.5 Udnyt ikke glitches/bugs
§3.6 Dit navn skal være normalt og synligt

§4 CT-regler

§4.1 Man skal have en velfungerende mikrofon som CT.
§4.2 Snak altid tydeligt
§4.3 Warden styrer aktiviteterne
§4.4 Alle skal have en fair chance for at være warden
§4.5 Warden skal altid starte med at sige regler og åbnes celler før, er der freeday
§4.6 CT må IKKE give T våben.
§4.7 CT må skyde T, hvis T er for tæt (knife afstand)
§4.8 CT spilles ikke for rank!
§4.9 Teamgames må ikke udnyttes til egen fordel
§4.10 CT skal kun gentage en gang

§5 Jail regler

§5.0 Forholdene mellem CT og T er 1:3. Du må ikke joine unfair hold.
Admins kan godkende alle forhold, hvis det vurderes at være passende!

§5.1 INGEN freekill
§5.2 Man må ikke lave samme aktivitet gentagende runder i streg
§5.3 Man må ikke tale over warden
§5.4 Ingen teamkill
§5.5 Ingen telecamp
§5.6 CT må gerne lave aktiviteter med T, så længe en CT aktivt leder efter manglende T.
§5.7 Særregler er ikke tilladt
§5.8 CT skal give mindst 3-4 sekunders reaktionstid til T

§6 Standard Regler

§6.1 Crouch ud foran trappen/rampen (man croucher altid bagefter)
§6.2 Våben droppes i cellerne.
§6.3 Nades kastes i celler
§6.4 Ingen knife
§6.5 Face trappen / rampen.
§6.6 Ingen hop
§6.9 Fix stack og mellemrum
§6.10 Ingen genveje, omveje eller forsinkelser på vejen ud foran trappen/rampen
§6.11 No mercy er tilladt (ingen nåde)

§7 War

§7.1 Ingen medic
§7.2 T skal være i våbenrum indtil den givende tid er gået
§7.3 CT skal altid åbne ALLE cellerne for T og åbne våbenrum
§7.4 T skal gå aktivt efter at dræbe CT.
§7.5 Det er tilladt at lave !LR.
§7.6 Det er tilladt at ændre på war eks. Kun ak-47.
§7.7 Ensidigt glas/vand er ikke tilladt at skyde igennem
§7.8 Laves der !LR er personen ude af war

§8 Gemmeleg

§8.1 Ingen medic
§8.2 CT er i medic inden gemmeleg starter
§8.3 Det er tilladt at lave !LR
§8.4 Ingen våben før 05:00
§8.5 CT skal gå aktivt efter T
§8.6 T må ikke give de andres lokation
§8.7 Warden åbner våbenrum
§8.8 Man skal kunne komme derhen og ud igen, hvor T gemmer sig
§8.9 Laves der !LR er personen ude af gemmeleg

§9 Zombiewar

§9.1 Ingen medic
§9.2 Det er tilladt at lave !LR
§9.3 T må ikke hoppe, crouche eller løbe
§9.4 Våben er tilladt efter 2:30
§9.5 Man skal kunne komme hen til CT (uden at miste liv)
§9.6 T må hoppe hvis de er fanget et sted
§9.7 T skal gå aktivt efter CT.
§9.8 Laves der !LR er personen ude af zombiewar

§10 Freeday

§10.1 1 runde efter mapskifte er altid freeday
§10.2 CT må skyde T, hvis de prøver at knife CT
§10.3 Ingen våben som T
§10.4 CT skal altid prøve at stoppe dem der bryder reglerne.
§10.5 CT dominerer automatisk våbenrum
§10.6 Du må ikke stå AFK i freeday
§10.7 Når du som T er blandt de 2 sidste, kan du lave !LR
§10. 8 MAN MÅ IKKE BARE SPILDE TID (efter 3:00 SKAL der laves !LR)

§11 Last request (!lr)

§11.1 I LR bestemmer T, hvordan LR reglerne skal foregå,
§11.2 T skal altid starte i LR.
§11.3 Snyd er ikke tilladt i LR.
§11.4 Det er ikke tilladt at lave pistolkast med bhop.
§11.5 Custom LR skal ikke tage for lang tid (MAKS 2 MINUTTER)
§11.7 CT kan ikke sige nej til custom !lr
§11.8 De sidste to T'er har altid lov til at lave LR, givet at aktiviteten er overstået

§12 TING KUN ADMINS MÅ

§12.1 Talent
§12.2 Sidste mand hopper dør
§12.3 Russisk roulette
§12.4 Custom War med et givent antal HP
§12.5 Eventdays
§12.6 Simon siger

TFrag Community